Naturterapeutisk session 1:1

Naturterapeutisk session 1:1

Når du mødes med mig i naturen, har vi via telefonisk kontakt eller mail allerede snakket om et givent tema eller en problemstilling, du vil arbejde med. Det kan være stress, angst, arbejde, hjemmeliv og familieliv, relationer til andre, store valg i livet eller andet som gnaver i krop og sjæl og trænger sig på.

Det kan også være, at du har brug for se på dit professionelle virke på en ny måde gennem naturen.

Alt foregår under tavshedspligt fra min side og i et dybt fortroligt og tillidsfuld samspil.

En terapi varer typisk mellem 2 – 6 timer. Vi aftaler på forhånd, hvor lang tid du ønsker. Se priser.

Du har et tema, du gerne vil arbejde med, dykke dybere ned i og blive klogere på.

Det kan også være, at du ikke helt er afklaret omkring et tema, men gerne vil tættere på dig selv og dine sanser.

Vi vil starte med en walk and talk, og sammen finder vi et sted, hvor vi kan bruge tid på at komme tættere på naturen. Herefter kan jeg tilbyde dig nogle terapeutiske tilgange, som vil passe til det tema, du gerne vil arbejde med.

Efter endt terapi tager vi en snak om, hvad du tager med dig fra naturterapien.

Er du i forløb, vil vi aftale, hvad der kan arbejdes med til næste gang.

Et forløb vil typisk være 3-5 gange, men kan forlænges ved behov og efter ønske.

Terapien gennemføres uanset vejret.

Du skal huske at medbringe tøj og sko passende til vejret, liggeunderlag eller siddeunderlag, lidt at drikke og evt. en lille snack.

Mobiltelefonen er altid på flytilstand under en terapi.